@article{econòmica::62886,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Premsa%20econ%C3%B2mica%20una%20selecci%C3%B3&sc=1&ln=ca">Premsa
           econòmica: una selecció</a>",
   year     = "2013",
}