@article{Cavalls:63254,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Veterinària and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Cavalls%20i%20poder%20en%20el%20m%C3%B3n%20ib%C3%A8ric&sc=1&ln=ca">Cavalls
           i poder en el món ibèric</a>",
   year     = "2010",
}