@article{63445,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
           and Romero Santín, Juan Carlos and Chica Marquina, Víctor
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de
           Ciències de l'Educació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=El%20Servicio%20de%20Bibliotecas%20de%20la%20UAB&sc=1&ln=ca">El
           Servicio de Bibliotecas de la UAB</a>",
   year     = "2010",
}