@article{Ayats:64345,
   author    = "Ayats, Jaume, 1960- (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament d'Art i de Musicologia)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Les%20can%C3%A7ons%20dictades%20al%20segle%20XVII%20i%20principis%20del%20XVIII&sc=1&ln=ca">Les
           cançons dictades al segle XVII i principis del XVIII</a>",
}