@article{d'aliments:64633,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Veterinària and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recursos%20d%27aliments%20i%20nutrici%C3%B3&sc=1&ln=en">Recursos
           d'aliments i nutrició</a>",
   year     = "2014",
}