@article{64821,
   author    = "Jordan, Marta and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Biblioteca de Medicina and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Medicina and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Servei de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Com%20buscar%20el%20factor%20H%20i%20el%20n%C3%BAmero%20de%20cites%20dels%20treballs%20de%20recerca%20dels%20investigadors&sc=1&ln=ca">Com
           buscar el factor H i el número de cites dels treballs de
           recerca dels investigadors</a>",
   year     = "2010",
}