@article{65131,
   author    = "Muxach i Riubrogent, Santi and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Servei de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=1%20mili%C3%B3%20de%20llibres%20a%20la%20UAB&sc=1&ln=ca">1
           milió de llibres a la UAB</a>",
   year     = "2006",
}