@article{Estadístiques:66130,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recursos%20digitals%20en%20Economia%20i%20Estad%C3%ADstiques&sc=1&ln=ca">Recursos
           digitals en Economia i Estadístiques</a>",
   year     = "2015",
}