@article{67935,
   author    = "Chancel Valente, Gabriel and Calsamiglia Madurga, Andrea
           and Martínez García, Núria and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Avaluaci%C3%B3%20dels%20aprenentatges%20en%20el%20marc%20de%20l%27EEES%20una%20aproximaci%C3%B3%20a%20la%20perspectiva%20dels%20estudiants&sc=1&ln=ca">Avaluació
           dels aprenentatges en el marc de l'EEES: una aproximació a
           la perspectiva dels estudiants</a>",
   year     = "2007",
   note     = "Aquesta publicació consta d'un disc compacte amb la
           totalitat de les entrevistes realitzades. Podeu consultar-lo
           a les biblioteques de la UAB.",
}