@article{67977,
   author    = "Chancel Valente, Gabriel and Jordana Santiago, Mirentxu and
           Pericon Ramon, Roser and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Unitat d'Assessorament Psicopedagògic",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20tutoria%20entre%20iguals%20en%20el%20marc%20de%20l%27EEES%20cinc%20anys%20de%20funcionament%20del%20Programa%20d%27Assessors%20d%27Estudiants%20a%20la%20UAB&sc=1&ln=ca">La
           tutoria entre iguals en el marc de l'EEES: cinc anys de
           funcionament del Programa d'Assessors d'Estudiants a la
           UAB</a>",
   year     = "2007",
}