@article{68094,
   author    = "Partit Socialista Unificat de Catalunya. Federació
           Barcelona Centre",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Revist%5Ba%5D%20de%20deb%5Ba%5Dt&sc=1&ln=ca">Revist[a]
           de deb[a]t</a>",
   year     = "1975",
   note     = "Les lletres a del títol apareixen representades amb un
           puny",
}