@article{68101,
   author    = "Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè de
           Barcelona",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Unidad%20%C3%B3rgano%20del%20Comit%C3%A9%20de%20Barcelona%20del%20Partit%20Socialista%20Unificat%20de%20Catalunya%20/&sc=1&ln=ca">Unidad
           : órgano del Comité de Barcelona del Partit Socialista
           Unificat de Catalunya /</a> P.S.U.C.",
   year     = "1951",
}