@article{veterinària:69220,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Veterinària and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recursos%20digitals%20en%20etologia%20veterin%C3%A0ria&sc=1&ln=ca">Recursos
           digitals en etologia veterinària</a>",
   year     = "2016",
}