@article{Modelització:70154,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència
           i Tecnologia and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Modelitzaci%C3%B3%20matem%C3%A0tica&sc=1&ln=ca">Modelització
           matemàtica</a>",
   year     = "2011",
}