@article{Nieto-Galan:70155,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència
           i Tecnologia and Nieto-Galan, Agustí (Universitat Autònoma
           de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència (CEHIC)) and
           Grapí Vilumara, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Centre d'Història de la Ciència (CEHIC)) and Galech
           Amillano, Jesús Maria (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Centre d'Història de la Ciència (CEHIC)) and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Espais%20d%27experimentaci%C3%B3%20el%20laboratori%20de%20qu%C3%ADmica%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20hist%C3%B2ria&sc=1&ln=ca">Espais
           d'experimentació : el laboratori de química a través de
           la història</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Idea i continguts d'aquesta exposició: Agustí Nieto-Galan
           Professor d'història de la ciència, CEHIC, UAB; Pere
           Grapí Vilumara, professor associat, CEHIC, UAB; Jesús
           Maria Galech Amillano, professor associat, CEHIC, UAB",
}