@article{Garcés:70220,
   author    = "Garcés, Mercè (Escola Àngel Baixeras (Barcelona)) and
           Liz, Josep (Museu d’Història de Barcelona) and Terrado,
           Cari (Escola Àngel Baixeras (Barcelona))",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Patrimonia%E2%80%99m%20un%20projecte%20de%20proximitat%20i%20treball%20cooperatiu%20entre%20el%20Museu%20d%E2%80%99Hist%C3%B2ria%20de%20Barcelona%20i%20les%20escoles%20i%20els%20instituts%20de%20Ciutat%20Vella&sc=1&ln=ca">Patrimonia’m
           : un projecte de proximitat i treball cooperatiu entre el
           Museu d’Història de Barcelona i les escoles i els
           instituts de Ciutat Vella</a>",
}