• Consultes: 417
  • Descàrregues: 267

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
26 5
   
2015
31 13
   
2014
17 8
   
2013
84 46
   
2012
148 117
   
2011
111 78
Download: 70336.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
326 246
   
Estats Units
27 2
   
França
23 3
   
Xina
8 3
   
Itàlia
5 5
   
Argentina
5 2
   
Guatemala
6 0
   
Alemanya
4 2
   
Rússia
3 2
   
Portugal
2 2
   
Països Baixos
4 0
   
Altres
4 0
Download: 70336.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.