@article{Trenc:70343,
   author    = "Trenc, Eliseu",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tres%20estudis%20sobre%20la%20imatge%20en%20les%20arts%20del%20llibre%20%28segles%20XIX%20i%20XX%29&sc=1&ln=ca">Tres
           estudis sobre la imatge en les arts del llibre (segles XIX i
           XX)</a>",
}