@article{70408,
   key     = "70408",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Coberta%2C%20cr%C3%A8dits%2C%20normes%20per%20al%20lliurament%20d%27originals&sc=1&ln=ca">Coberta,
           crèdits, normes per al lliurament d'originals</a>",
}