@article{70409,
   key     = "70409",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=El%20repte%20de%20la%20qualitat%20cient%C3%ADfica%20de%20les%20revistes%20d%E2%80%99hist%C3%B2ria%20de%20l%E2%80%99art%20i%20el%20seu%20reconeixement&sc=1&ln=ca">El
           repte de la qualitat científica de les revistes
           d’història de l’art i el seu reconeixement</a>",
}