@article{70477,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona.. Biblioteca
           d'Humanitats",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Enquesta%20...&sc=1&ln=ca">Enquesta
           ...</a> / Servei de Biblioteques UAB. Biblioteca
           d'Humanitats",
   year     = "2010",
}