@article{70558,
   author    = "Vega, Lourdes F. (Institut de Ciència de Materials de
           Barcelona) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Biblioteca de Ciència i Tecnologia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%C3%92n%20%C3%A9s%20el%20secret%20de%20les%20dones%20cient%C3%ADfiques%3F%20el%20privilegi%20de%20fer%20el%20que%20t%27agrada%20a%20la%20feina&sc=1&ln=ca">Òn
           és el secret de les dones científiques?: el privilegi de
           fer el que t'agrada a la feina</a>",
   year     = "2011",
}