@article{70559,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència
           i Tecnologia and Associació Catalana de Comunicació
           Científica",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=16%20cient%C3%ADfiques%20catalanes&sc=1&ln=en">16
           científiques catalanes</a>",
   year     = "2011",
}