@article{70832,
   key     = "70832",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Villasana%20de%20Mena&sc=1&ln=ca">Villasana
           de Mena</a>",
   year     = "1937",
   note     = "Altimetria per corbes equidistants cada 20 m. Zona de
           Biscaia sense altimetria. Coordenades geogràfiques:
           numeració cada 1' i divisió cada 10". Xarxa Lambert:
           numeració i divisió cada 1km.",
}