@article{70847,
   key     = "70847",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Espinoso%20del%20Rey&sc=1&ln=ca">Espinoso
           del Rey</a>",
   year     = "1938",
   note     = "Altimetria per corbes equidistants cada 20 m. Coordenades
           geogràfiques: numeració cada 1' i divisió cada 10". Xarxa
           Lambert: numeració i divisió cada 1km.",
}