@article{70849,
   key     = "70849",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tur%C3%A9gano&sc=1&ln=ca">Turégano</a>",
   year     = "1938",
   note     = "Altimetria per corbes equidistants cada 20 m. Coordenades
           geogràfiques als caires. Xarxa Lumbert: numeració i
           divisió cada 1 km.",
}