@article{70850,
   key     = "70850",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Santa%20Mar%C3%ADa%20del%20Campo&sc=1&ln=ca">Santa
           María del Campo</a>",
   year     = "1938",
   note     = "Altimetria per corbes equidistants cada 20 m. Coordenades
           geogràfiques: numeració cada 1', divisió cada 10". Xarxa
           Lambert: numeració i divisió cada 1 km.",
}