@article{70852,
   key     = "70852",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Pr%C3%A1danos%20de%20Ojeda&sc=1&ln=en">Prádanos
           de Ojeda</a>",
   year     = "1938",
   note     = "Altimetria per corbes equidistants cada 20 m. Coordenades
           geogràfiques: numeració cada 1', divisió cada 10". Sense
           quadrícula Lambert. Quadrícula alfabètica.",
}