@article{70853,
   key     = "70853",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Castrej%C3%B3n%20de%20la%20Pe%C3%B1a&sc=1&ln=ca">Castrejón
           de la Peña</a>",
   year     = "1938",
   note     = "Altimetria per corbes equidistants cada 20 m. Coordenades
           geogràfiques: numeració cada 1', divisió cada 10". Sense
           quadrícula Lambert. Quadrícula alfabètica.",
}