@article{70854,
   author    = "Espanya. Ejército. Estado Mayor. VI Cuerpo. Sección
           Topográfica",
   title    = "<a href="/search?f=title&p=Reinosa&sc=1&ln=ca">Reinosa</a>",
   year     = "1937",
   note     = "Altimetria per corbes equidistants cada 20 m. Sense
           coordenades geogràfiques. Xarxa Lambert: numeració i
           divisió cada 1 km.",
}