@article{70856,
   key     = "70856",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Zaorejas&sc=1&ln=ca">Zaorejas</a>",
   year     = "1937",
   note     = "Altimetria per corbes equidistants cada 20 m. Coordenades
           geogràfiques: numeració cada 1', divisió cada 10". Xarxa
           Lambert: numeració i divisió cada 1km.",
}