• Consultes: 287
  • Descàrregues: 248

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
34 24
   
2015
198 199
   
2014
6 4
   
2013
30 9
   
2012
12 10
   
2011
7 2
Download: 70908.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
115 107
   
Mèxic
60 59
   
Equador
14 14
   
Colòmbia
14 14
   
Argentina
13 13
   
Perú
13 12
   
Estats Units
18 3
   
Veneçuela
6 6
   
Costa Rica
7 4
   
Paraguai
3 3
   
Nicaragua
3 3
   
Altres
21 10
Download: 70908.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.