@article{70981,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Pla%20de%20formaci%C3%B3%20docent%20dades%20de%20participaci%C3%B3&sc=1&ln=ca">Pla
           de formació docent : dades de participació</a>",
}