@article{70982,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Pla%20de%20formaci%C3%B3%20docent%20IDES%20-%20UAB&sc=1&ln=ca">Pla
           de formació docent IDES - UAB</a>",
}