@article{70989,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Grups%20d%27Inter%C3%A8s%20d%27Innovaci%C3%B3%20Docent%20en%20Educaci%C3%B3%20Superior%20%28GI-IDES%29&sc=1&ln=ca">Grups
           d'Interès d'Innovació Docent en Educació Superior
           (GI-IDES)</a>",
}