@article{70991,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació
           Docent en Educació Superior",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20Innovaci%C3%B3%20docent%20projectes%20de%20millora%20de%20la%20qualitat%20docent%20%28MQD%29&sc=1&ln=ca">La
           Innovació docent : projectes de millora de la qualitat
           docent (MQD)</a>",
}