@article{Estadístico:71341,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Anuario%20Estad%C3%ADstico%20de%20Espa%C3%B1a&sc=1&ln=ca">Anuario
           Estadístico de España</a>",
   year     = "2015",
}