@article{SánchezVallvé:71630,
   author    = "Sánchez Vallvé, Xavier (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Oficina de Valorització i Patents) and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20recerca%20i%20l%27%C3%BAs%20de%20les%20fonts%20d%27informaci%C3%B3&sc=1&ln=en">La
           recerca i l'ús de les fonts d'informació</a>",
}