@article{71770,
   key     = "71770",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Almanaque%20El%20Diluvio.&sc=1&ln=ca">Almanaque
           El Diluvio.</a>",
   year     = "1879",
   note     = "Descripció basada en: 1932.",
}