000072279 001 __ 72279
000072279 005 __20160416211729.0
000072279 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:72279
000072279 035 __ $9 articleid $a 19883366n3p1
000072279 035 __ $9 recercauab $a ARE-78327
000072279 041 __ $a cat
000072279 100 __ $0 0000-0003-0218-1717 $a Edo i Julià, Miquel $u Universitat Autònoma de Barcelona
000072279 245 1_ $a Del registre al gest. Punts crítics en la traducció d'òpera italiana al català i al castellà
000072279 520 3_ $a El present article posa damunt la taula els defectes principals que es poden observar en la traducció i subtitulació d’òpera italiana al català i al castellà tal com s’ha desenvolupat en aquestes darreres dècades i continua desenvolupant-se avui dia. Denuncia, primerament, una dificultat generalitzada per a mantenir un registre literari alt; en segon lloc, les mancances de molts traductors en el coneixement de la llengua italiana antiga i, en tercer lloc, les incoherències entre text de la traducció, text cantat i kinèsica teatral derivades de la falta de coordinació entre els diversos responsables de l’espectacle o del producte audiovisual
000072279 520 3_ $a This article sets out the main faults that can be found in translating and subtitling Italian operas in Catalan and Spanish, based on how this has evolved in recent decades and continues to evolve nowadays. Firstly, it points out general difficulties maintaining a high literary register. Secondly, lack of familiarity with Old Italian among translators. Thirdly, inconsistencies between the translation of the source text, lyrics and stage kinetics, which derive from the lack of coordination between the various persons responsible for the stage production or the audiovisual product
000072279 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000072279 546 __ $a Català.
000072279 599 __ $a recerca
000072279 653 1_ $a Òpera italiana
000072279 653 1_ $a Italià antic
000072279 653 1_ $a Traducció literària
000072279 653 1_ $a Subtitulació
000072279 653 1_ $a Kinèsica
000072279 653 1_ $a Italian Opera
000072279 653 1_ $a Old Italian,
000072279 653 1_ $a Literary Translation
000072279 653 1_ $a Subtitling
000072279 653 1_ $a Ópera italiana
000072279 653 1_ $a Kinetics
000072279 653 1_ $a Italiano antiguo
000072279 653 1_ $a Traducción literaria
000072279 653 1_ $a Subtitulación
000072279 653 1_ $a Kinésica
000072279 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000072279 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000072279 773 __ $g Núm. 3 (2010), p. 1-15 $t Doletiana : revista de traducció, literatura i art $x 1988-3366
000072279 856 40 $p 15 $s 173691 $u http://ddd.uab.cat/pub/doletiana/19883366n3/19883366n3a7.pdf
000072279 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/Doletiana/article/view/244593
000072279 900 __ $0 1000683 $9 Miquel.Edo@uab.cat $a Edo Julià, Miquel $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
000072279 973 __ $f 0001 $l 15 $n 3 $x 19883366n3 $y 2010
000072279 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b DOLETIANA $b 2558