@article{GilabertBarberà:72487,
   author    = "Gilabert Barberà, Pau (Universitat de Barcelona.
           Departament de Filologia Grega)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Cassandra%E2%80%99s%20Dream%2C%20de%20Woody%20Allen%20la%20contemporane%C3%AFtat%20de%20la%20trag%C3%A8dia%20grega&sc=1&ln=ca">Cassandra’s
           Dream, de Woody Allen : la contemporaneïtat de la tragèdia
           grega</a>",
}