@article{Fisioteràpia:73377,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recursos%20digitals%20en%20Fisioter%C3%A0pia&sc=1&ln=ca">Recursos
           digitals en Fisioteràpia</a>",
   year     = "2015",
}