@article{SeguraAliaga:73595,
   author    = "Segura Aliaga, Dídac (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Medicina i Cirurgia Animals) and Fuentes
           Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
           l’Educació)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=GRUP%20GI-IDES%20Portafoli%20docent&sc=1&ln=ca">GRUP
           GI-IDES: Portafoli docent</a>",
   note     = "Coordinadors: Dídac Segura Aliaga, Dpt. Medicina i
           Cirurgia Animals ; Marta Fuentes Agustí, Dept. Psicologia
           Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. Membres: Neus
           González Montfort (Dpt. Didàctica de la Lleng. la Lit. i
           les CCSS), Javier Jiménez Pelayo (Dpt. Ciències de la
           Computació), Sònia Oliver del Olmo (Dpt. Filologia Anglesa
           i Germanística), Manel Taboada González (E.U.I.Tomàs
           Cerdà) , Maria Eugènia Suárez Ojeda (Dpt. Enginyeria
           Química)",
}