@article{75544,
   author    = "Munné-Jordà, A.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Dedicat%C3%B2ria%20de%20Antoni%20Munn%C3%A9-Jord%C3%A0%20a%20Jordi%20Arbon%C3%A8s&sc=1&ln=ca">Dedicatòria
           de Antoni Munné-Jordà a Jordi Arbonès</a>",
   month    = "nov",
   year     = "1999",
   note     = "Firma il·legible. Dins d’aquest llibre hi havia una
           targeta adreçada a Jordi Arbonès, agraint-li la tramesa de
           'Pedrolo contra els límits'. En correspondència, A.
           Munné-Jordà, li dedica el seu llibre ‘Temps obert de
           Manuel de Pedrolo entre dues cultures'.",
}