@article{75546,
   author    = "Martí Olivella, Jaume",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Dedicat%C3%B2ria%20de%20Jaume%20Mart%C3%AD%20Olivella%20a%20Jordi%20Arbon%C3%A8s&sc=1&ln=ca">Dedicatòria
           de Jaume Martí Olivella a Jordi Arbonès</a>",
   month    = "mai",
   year     = "1983",
   note     = "Dins de: Paral·lels evolutius a l'obra de Sartre, Camus i
           Pedrolo / [Jaume Martí-Olivella].",
}