@article{75549,
   author    = "Carbó, Joaquim",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Dedicat%C3%B2ria%20de%20Joaquim%20Carb%C3%B3%2C%20Joan%20Rend%C3%A9%20i%20Masd%C3%A9u%2C%20Jaume%20Fuster%2C%20Isidre%20Grau%2C%20Maria%20Ant%C3%B2nia%20Oliver%2C%20Jaume%20Cabr%C3%A9%2C%20Joaquim%20Sol%C3%A9%20i%20J.L%20Segu%C3%AD%20a%20Jordi%20Arbon%C3%A8s&sc=1&ln=ca">Dedicatòria
           de Joaquim Carbó, Joan Rendé i Masdéu, Jaume Fuster,
           Isidre Grau, Maria Antònia Oliver, Jaume Cabré, Joaquim
           Solé i J.L. Seguí a Jordi Arbonès</a>",
   month    = "mai",
   year     = "1985",
   note     = "Hi ha 8 dedicatòries.",
}