@article{75596,
   author    = "Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20traducci%C3%B3%20liter%C3%A0ria%20models%20de%20llengua%20o%20nivells%20de%20llenguatge%3F&sc=1&ln=ca">La
           traducció literària : models de llengua o nivells de
           llenguatge?</a>",
   month    = "mai",
   year     = "2001",
}