@article{75763,
   author    = "Navajo, Ymelda",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20edici%C3%B3n%20de%20Tr%C3%B3pico%20de%20c%C3%A1ncer&sc=1&ln=ca">La
           edición de Trópico de cáncer</a>",
   month    = "oct",
   year     = "1977",
   note     = "Es troba enganxat al mateix full que el document Arb_216.",
}