@article{75764,
   author    = "Vanguardia (Diari)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tr%C3%B2pic%20de%20c%C3%A0ncer%20de%20Henry%20Miller&sc=1&ln=ca">Tròpic
           de càncer de Henry Miller</a>",
   month    = "set",
   year     = "1977",
   note     = "Es troba enganxat al mateix full que el document Arb_216.",
}