@article{75782,
   author    = "Arbonès, Jordi",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20mecanografiada%20de%20Jordi%20Arbon%C3%A8s%20al%20director%20del%20diari%20La%20Prensa&sc=1&ln=en">Carta
           mecanografiada de Jordi Arbonès al director del diari La
           Prensa</a>",
   month    = "feb",
   year     = "1982",
}